UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE


Ubezpieczenia majątkowe opisane są w Dziale II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Obok ubezpieczeń majątkowych działu drugiego zaliczane są również ubezpieczenie osobowe (za wyjątkiem ubezpieczeń na życie) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Przy konstruowaniu programu ubezpieczeń dla naszych Klientów, każdorazowo bierzemy pod uwagę wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz potrzeby transferu ryzyka. Wspólnie z Klientem oceniamy zapotrzebowanie na poszczególne produkty ubezpieczeniowe.


Podział ryzyka według grup i rodzajów ubezpieczeń:

1.świadczenia jednorazowe;
2.świadczenia powtarzające się;
3.połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4.przewóz osób.

1.świadczenia jednorazowe;
2.świadczenia powtarzające się;
3.świadczenia kombinowane.

1.pojazdach samochodowych;
2.pojazdach lądowych bez własnego napędu.

1.ogień;
2.eksplozję;
3.burzę;
4.inne żywioły;
5.energię jądrową;
6.obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.

(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

1.ogólnej niewypłacalności;
2.kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

1.bezpośrednia;
2.pośrednia.

1.ryzyka utraty zatrudnienia;
2.niewystarczającego dochodu;
3.złych warunków atmosferycznych;
4.utraty zysków;
5.stałych wydatków ogólnych;
6.nieprzewidzianych wydatków handlowych;
7.utraty wartości rynkowej;
8.utraty stałego źródła dochodu;
9.pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
10.innych strat finansowych.