DOCHODZEDZENIE ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH

Masz problem z likwidacją szkody?

Zakład Ubezpieczeń odmawia Tobie odszkodowania?

Czy może generalnie mają Państwo problem ze sformułowaniem roszczenia ?

Prowadzimy  procesy odszkodowawcze dla umów ubezpieczenia zawartych zarówno z naszym jak i bez naszego udziału.

Dochodzenie roszczeń, czyli wykonywanie umowy ubezpieczenia jest równie ważne jak jej przygotowanie i wdrożenie. Pol-RE sp. z o.o. w profesjonalny sposób pomaga w odzyskiwaniu roszczeń z tyt. szkód, nawet gdy ubezpieczenia nie były zawarte przy naszym udziale. Osoby pracujące w Pol-RE oraz współpracujące z naszą firmą, mają olbrzymie doświadczenie w procesach likwidacji szkód i odzyskiwaniu odszkodowań i to zarówno kwot kilkudziesięciotysięcznych, wielomilionowych jak i kilkuset-milionowych. Generalnie proces tzw. „Likwidacji szkody” może być bardzo skomplikowany i długi.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przyszłego odszkodowania lub zgłoszenia roszczenia do Zakładu Ubezpieczeń to skontaktuj się z nami.