WSPÓŁPRACA

Największe wyzwania ubezpieczeniowe wymagają pełnego zaangażowania, specjalistycznej wiedzy oraz wielkich zasobów. Jednym z najlepszych sposobów na spełnienie wszystkich warunków jest współpraca pomiędzy Brokerami w celu przygotowania oraz obsługi dużych i specjalistycznych programów ubezpieczenia.

POL-RE jako wyspecjalizowany Broker przy konstruowaniu dużych programów ubezpieczeniowych współpracuje w ramach „Konsorcjum Brokerskiego” z jednym z największych brokerów działających na polskim rynku, firmą Mentor SA